دستگاه روغن گیر در خط تولید چیپس سیب زمینی مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربری دستگاه روغن گیر : محصول خلال سیب زمینی پس از سرخ شدن در فرایر پخت تبدیل به چیپس شده و نیاز به روغن گیری دارد به طوری که روغن اضافه روی محصول باید گرفته شود. این محصول آماده طعم زنی خواهد شد.

المنت روی یک نوار نقاله قرار گرفته گردش هوای گرم سبب جدا شدن روغن روی چیپس شده و داخل مخزنی که روی همین دستگاه تعبیه شده می ریزد.