دستگاه هسته گیر تک نازله شرکت البرز ماشین کرج  در خط تولید میوه خشک و چیپس میوه مورد استفاده قرار میگیرد.این دستگاه پنوماتیک بوده و باید توسط یک اپراتور به کار گرفته شود.
دستگاه هسته گیر میوه برای هسته گیری میوه های دانه درشته  مانند : هلو ، زردآلو ، سیب ، آلو قیصی…استفاده می شود. در خطوط تولید میوه خشک، لواشک، کمپوت های میوه و … می توانند از این دستگاه استفاده میشود.

خطوط مرتبط با دستگاه هسته گیر تک نازله

دستگاه های خط تولید میوه خشک

تماس و مشاوره رایگان