دستگاه دوخت اتوماتیک افقی شرکت البرز ماشین کرج برای دوخت انواع فیلم‌های پلاستیکی از مواد مختلف مانند سلفون، متالایز، تسبافون، فویل‌های آلومینیومی دربسته بندی مواد غذایی، دارویی…. استفاده می‌شود.

این دستگاه می‌تواند به‌صورت اتوماتیک و پیوسته با دمای ثابت و سرعت متغیر عمل دوخت درب کیسه‌ها را انجام داده و کد موردنظر را به‌صورت رنگی بر روی نوار دوخت چاپ نماید. این دستگاه قابلیت دوخت و چاپ هم‌زمان تاریخ‌های موردنظر را دارا می‌باشد.