شکل ظروف : دایره ای، مربعی، صاف
پوشش و بستن درب قوطی ها و شیشه ها و …