دستگاه سرند شور کن شرکت البرز ماشین کرج در خط فراوری و بسته بندی آجیل و خشکبار کاربرد دارد.این دستگاه مجهز به یک ویبراترو و یک الک است.محصول مورد نظر بر روی این سرند ریخته شده و ویبره میشود.

بدین روش نمک اضافی محصول از بدنه آن جدا شده و به مخزن زیرین سرند دستگاه ریخته میشود.نمک اضافی توسط مخزن دستگاه جمع آوری شده و بوسیله یک خروجی به خط تولید بازگردانی میشود.

خطوط مرتبط با دستگاه سرند شور کن خشکبار و آجیل

دستگاه های خط بسته بندی آجیل و خشکبار

تماس و مشاوره رایگان