جدیدترین اخبار البرز ماشین کرج

خط تولید و دستگاه بسته بندی پودری تحویل به مشتری استان گیلان

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2020/07/gilan.jpg

خط تولید دستگاه خشک کن نمک دریا تحویل به یکی از مشتریان کشور عراق

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2020/06/naghshe-aragh.jpg

خط تولید حبوبات تحویل به یکی از مشتریان تهران

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2020/05/Untitled-1646548.jpg

خط دستگاه بسته بندی و بسته بندی ساشه تحویل به یکی از مشتریان کرج

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2020/06/Untitled-165461.jpg

دستگاه بسته بندی دو توزین پنوماتیک تحویل  به یکی از مشتریان تهران

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2020/05/Untitled-1646548.jpg

خط تصفیه و بسته بندی حبوبات تحویل  به یکی از مشتریان کرج

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2020/06/Untitled-165461.jpg

دستگاه بسته بندی چهار توزین راه اندازی شده برای یکی از مشتریان استان گلستان

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2020/05/Untitled-19428764.jpg

نصب و راه اندازی خط تولید شکر بالابر Zو دستگاه بسته بندی چهار توزین

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2020/05/Untitled-1646548.jpg

دستگاه خشک کن تونلی 8 متری-بارگیری و تحویل به یکی از مشتریان استان تهران

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2020/05/Untitled-1646548.jpg

دستگاه بسته بندی دو توزین همراه با بالابر z بارگیری شده برای یکی از مشتریان بندر عباس

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2020/05/Untitled-146546.jpg

خط دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک شکر یکی از مشتریان خوزستان

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-164654.jpg

بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی آگروفود