همه مشتریان بزرگ البرز ماشین کرج

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2019/05/customer.jpg

برخی از بازارهای صادراتی شرکت البرز ماشین کرج عبارتند از : عراق، ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، ارمنستان، افغانستان، انگلستان، روسیه و کانادا


لیست برخی از مشتریان ماگلزار خلخال ، بازرگانی صنعتی عبداله زاده ، دهقان ، محبان ، تعاونی فدک زنان کاشان ، کیانا ، دبورا ، زر ماکارون ، آپار ، ماه نشان ، داروسازی دانا ، قند شکسته آروین زاگرس مهاباد ، دلنام ، فرجام ، لیان گلچین جنوب ، عملیات غیر صنعتی پازارگاد ، خشکبار محسن ، توکل ، صنایع قارچ ایران ، نسیم شکوفه ، بن سا ، نگین خوراک پارس ، ارغوان ادینه ، برنج آوازه ، شهر بانو ، ولوو ، آرین گستر ، گلرنگ پخش ، بهامین سحر طوس ، زعفران ادمان ، خوش طعم خوزستان ، کسری بلور آریان ، نگین دریان شبستر ، اتحادیه تعاونی روستایی اقلید ، صنایع غذایی نصرانی ، لوان نور ، توسعه بازار راسن ، اقبال گستر کاویان ، زعفران مجتهدی ، سبزیجات خشک نجفی ، تکچین نوبهار زاگرس ، فرخ شاد ، شرکت تعاونی شبنم بندر گز ، پارس بنیاد لنگرود ، فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه ، کاکوله خزر ، گیل شین شمال ، محصولات غذایی پانیز خرم ، شرکت تپورستان ، گلماد ، پاتیرا ، خوش طعم الوند ، هلین ، قند سفید ، القمه ، تعاونی متین سبز زاینده رود ، کوشا تغذیه ماندگار ، شرکت بهین فرایند صدر ، بهتاش تجارت کاسپین ، تعاونی تحفه سبز سلامت ، زر پران مهر ، چورک طوس ، موسسه طلوع بی نشان ، فرارجام

خانواده بزرگ البرز ماشین کرج

برخی از بازارهای صادراتی شرکت البرز ماشین کرج عبارتند از :

عراق،ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، ارمنستان،

افغانستان، انگلستان، روسیه و کانادا

https://alborzmachinekaraj.com/wp-content/uploads/2019/05/customer.jpg

لیست برخی از مشتریان ما

گلزار خلخال – بازرگانی صنعتی عبداله زاده – دهقان – محبان – تعاونی فدک زنان کاشان – کیانا – دبورا- زر ماکارون – آپار – ماه نشان – داروسازی دانا – قند شکسته آروین زاگرس مهاباد – دلنام – فرجام – لیان گلچین جنوب- عملیات غیر صنعتی پازارگاد – خشکبار محسن – توکل – صنایع قارچ ایران – نسیم شکوفه – بن سا – نگین خوراک پارس – ارغوان ادینه – برنج آوازه – شهر بانو – ولوو- آرین گستر – گلرنگ پخش – بهامین سحر طوس – زعفران ادمان – خوش طعم خوزستان – کسری بلور آریان – نگین دریان شبستر – اتحادیه تعاونی روستایی اقلید –صنایع غذایی نصرانی –لوان نور – توسعه بازار راسن – اقبال گستر کاویان –زعفران مجتهدی – سبزیجات خشک نجفی – تکچین نوبهار زاگرس – فرخ شاد – شرکت تعاونی شبنم بندر گز – پارس بنیاد لنگرود – فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه – کاکوله خزر – گیل شین شمال – محصولات غذایی پانیز خرم – شرکت تپورستان – گلماد – پاتیرا – خوش طعم الوند – هلین – قند سفید – القمه – تعاونی متین سبز زاینده رود – کوشا تغذیه ماندگار – شرکت بهین فرایند صدر – بهتاش تجارت کاسپین – تعاونی تحفه سبز سلامت – زر پران مهر – چورک طوس- موسسه طلوع بی نشان – فرارجام

78%

مشتریان راضی

100%

خدمات پس از فروش

100%

کیفیت