همه مشتریان بزرگ البرز ماشین کرج

برخی از بازارهای صادراتی شرکت البرز ماشین کرج عبارتند از : عراق، ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، ارمنستان، افغانستان، انگلستان، روسیه و کانادا

لیست برخی از مشتریان ما

گلزار خلخال – بازرگانی صنعتی عبداله زاده – دهقان – محبان – تعاونی فدک زنان کاشان – کیانا – دبورا- زر ماکارون – آپار – ماه نشان – داروسازی دانا – قند شکسته آروین زاگرس مهاباد – دلنام – فرجام – لیان گلچین جنوب- عملیات غیر صنعتی پازارگاد – خشکبار محسن – توکل – صنایع قارچ ایران – نسیم شکوفه – بن سا – نگین خوراک پارس – ارغوان ادینه – برنج آوازه – شهر بانو – ولوو- آرین گستر – گلرنگ پخش – بهامین سحر طوس – زعفران ادمان – خوش طعم خوزستان – کسری بلور آریان – نگین دریان شبستر – اتحادیه تعاونی روستایی اقلید –صنایع غذایی نصرانی –لوان نور – توسعه بازار راسن – اقبال گستر کاویان –زعفران مجتهدی – سبزیجات خشک نجفی – تکچین نوبهار زاگرس – فرخ شاد – شرکت تعاونی شبنم بندر گز – پارس بنیاد لنگرود – فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه – کاکوله خزر – گیل شین شمال – محصولات غذایی پانیز خرم – شرکت تپورستان – گلماد – پاتیرا – خوش طعم الوند – هلین – قند سفید – القمه – تعاونی متین سبز زاینده رود – کوشا تغذیه ماندگار – شرکت بهین فرایند صدر – بهتاش تجارت کاسپین – تعاونی تحفه سبز سلامت – زر پران مهر – چورک طوس- موسسه طلوع بی نشان – فرارجام

خانواده بزرگ البرز ماشین کرج

برخی از بازارهای صادراتی شرکت البرز ماشین کرج عبارتند از :

عراق،ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، ارمنستان،

افغانستان، انگلستان، روسیه و کانادا

لیست برخی از مشتریان ما

گلزار خلخال – بازرگانی صنعتی عبداله زاده – دهقان – محبان – تعاونی فدک زنان کاشان – کیانا – دبورا- زر ماکارون – آپار – ماه نشان – داروسازی دانا – قند شکسته آروین زاگرس مهاباد – دلنام – فرجام – لیان گلچین جنوب- عملیات غیر صنعتی پازارگاد – خشکبار محسن – توکل – صنایع قارچ ایران – نسیم شکوفه – بن سا – نگین خوراک پارس – ارغوان ادینه – برنج آوازه – شهر بانو – ولوو- آرین گستر – گلرنگ پخش – بهامین سحر طوس – زعفران ادمان – خوش طعم خوزستان – کسری بلور آریان – نگین دریان شبستر – اتحادیه تعاونی روستایی اقلید –صنایع غذایی نصرانی –لوان نور – توسعه بازار راسن – اقبال گستر کاویان –زعفران مجتهدی – سبزیجات خشک نجفی – تکچین نوبهار زاگرس – فرخ شاد – شرکت تعاونی شبنم بندر گز – پارس بنیاد لنگرود – فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه – کاکوله خزر – گیل شین شمال – محصولات غذایی پانیز خرم – شرکت تپورستان – گلماد – پاتیرا – خوش طعم الوند – هلین – قند سفید – القمه – تعاونی متین سبز زاینده رود – کوشا تغذیه ماندگار – شرکت بهین فرایند صدر – بهتاش تجارت کاسپین – تعاونی تحفه سبز سلامت – زر پران مهر – چورک طوس- موسسه طلوع بی نشان – فرارجام

78%

مشتریان راضی

100%

خدمات پس از فروش

100%

کیفیت