دستگاه سرخ‌کن شرکت البرز ماشین کرج در دو ظرفیت مخزن 90 و 120 تولید و به مشتریان ارائه می‌شود. زیر مخزن این دستگاه مجهز به یک اجاق و دودکش است.

هم زن دستگاه با گردش محور خود سرخ شدن سبزی را یکدست کرده و از سوختن سبزی هم جلوگیری می‌کند. بدنه داخلی مخزن دستگاه سرخ‌کن سبزی سرامیکی است.

این قابلیت از چسبیدن سبزی به بدنه مخزن جلوگیری می‌کند. در زمان سرخ کردن سبزی به‌راحتی می‌توان انواع ادویه‌جات و روغن را اضافه کرد. میزان سرخ شدن سبزی توسط اپراتور کاملاً قابل‌کنترل است.