دستگاه پوست گیر میوه البرز ماشین کرج مجهز به یک گیره است که به راحتی به میز کار متصل و آماده استفاده میشود.مجهز به دو تیغ(یکی برای پوست کنی و یکی برای اسلایس)است.

میوه بر روی سر نازل قرار گرفته و یک اپرتور به صورت دستی دسته پوست گیر را میچرخاند.دو تیغه دستگاه به صورت هم زمان میوه را پوست گیری و اسلایس میکنند.

این دستگاه در خط تولید میوه خشک و تازه  کاربرد دارد.برای مشاهده ماشین آلات این خط میتوانید به صفحه خط تولید میوه خشک و تازه شرکت البرز ماشین کرج مراجعه کنید.

تماس و مشاوره رایگان