سال‌ها از فعالیت حرفه‌ای ما در صنعت ماشین‌سازی می‌گذرد ولی همیشه دو اصل را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم: مشتری‌مداری و بهبود مستمر.”

البرز ماشین کرج شعار مدیر عامل خود را سرلوحه کار خود قرار داده است و در چندین سال اخیر پیشرفت شایانی کرده است. امید است با تلاش مضاعف گامی بزرگ در پیشرفت این حوزه داشته باشیم

ارتباط مستقیم با مدیر عامل : nematshahbazilatran@

جناب آقای مهندس نعمت شهبازی

سال‌ها از فعالیت حرفه‌ای ما در صنعت ماشین‌سازی می‌گذرد ولی همیشه دو اصل را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم: مشتری‌مداری و بهبود مستمر.”

البرز ماشین کرج شعار مدیر عامل خود را سرلوحه کار خود قرار داده است و در چندین سال اخیر پیشرفت شایانی کرده است. امید است با تلاش مضاعف گامی بزرگ در پیشرفت این حوزه داشته باشیم

ارتباط مستقیم با مدیر عامل : nematshahbazilatran@

78%

مشتریان راضی

100%

خدمات پس از فروش

100%

کیفیت