شما مخترع عزیز و یا دانشجوی رشته های مرتبط که اقدام به طراحی طرحی برای دستگاههای صنعتی مشابه در زمینه های دستگاههای صنایع غذایی و دارویی کرده اید میتوانید با پر کردن فرم زیر و ارسال نظرات خود با ما در ارتباط باشید. تیم البرز ماشین کرج بعد از بررسی های به عمل آمده توسط تیم فنی، در صورت تایید طرح اقدام به عقد قرارداد و تولید دستگاه مورد نظر با شما مخترع گرامی خواهد کرد. 

گواهی ثبت اختراع
تمایل به شراکت