خط تولید چوب بستنی

دستگاه خشک کن تونلی 8 متری-بارگیری و تحویل به یکی از مشتریان استان تهران

افتخارات ما

مشتریان، سرمایه‌هایی هستند که با وجودشان البرز ماشین کرج شکل و معنا گرفت. ما مفتخریم از سال 1388 تاکنون، مجموعه‌ای از نامهای درخشان را در کارنامه و تالار افتخارات خود داشته باشیم.