دستگاه بسته بندی چهار توزین

بسته بندی چهار توزین راه اندازی شده برای یکی از مشتریان استان گلستان

افتخارات ما

مشتریان، سرمایه‌هایی هستند که با وجودشان البرز ماشین کرج شکل و معنا گرفت. ما مفتخریم از سال 1388 تاکنون، مجموعه‌ای از نامهای درخشان را در کارنامه و تالار افتخارات خود داشته باشیم.