خط تصفیه و بسته بندی حبوبات

خط تصفیه و دستگاه بسته بندی حبوبات تحویل  به یکی از مشتریان کرج

افتخارات ما

مشتریان، سرمایه‌هایی هستند که با وجودشان البرز ماشین کرج شکل و معنا گرفت. ما مفتخریم از سال 1388 تاکنون، مجموعه‌ای از نامهای درخشان را در کارنامه و تالار افتخارات خود داشته باشیم.