خط تولید و دستگاه بسته بندی شکر

خط بسته بندی تمام اتوماتیک شکر یکی از مشتریان خوزستان

افتخارات ما

مشتریان، سرمایه‌هایی هستند که با وجودشان البرز ماشین کرج شکل و معنا گرفت. ما مفتخریم از سال 1388 تاکنون، مجموعه‌ای از نامهای درخشان را در کارنامه و تالار افتخارات خود داشته باشیم.