دستگاه طعم زن مایع لووک Alma 250

دستگاه طعم زن آجیل و خشکبار

دستگاه طعم زن آجیل و خشکبار

دستگاه طعم زن آجیل و خشکبار یا لووک

دستگاه طعم زن آجیل و خشکبار مایع در خط تولید آجیل

دستگاه طعم زن آجیل و خشکبار – بیشتر آشنا شوید

شرکت البرز ماشین کرج، طراح و تولید کننده انواع دستگاه های خط فرآوری آجیل و خشکبار نظیر دستگاه طعم دهی به این محصولات است. دستگاه لووک از نوع طعم زن مایع میباشد و نام دیگر آن دستگاه لووک LOVAAK  است.

مشخصات فنی دستگاه طعم زن آجیل و خشکبار

ابعاد دستگاه : طول ۱۲۰ عرض ۱۸۰ ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر

برق مصرفی : ۱٫۵ کیلووات، تکفاز یا سه فاز ۲۲۰ الی ۳۸۰ ولت

ظرفیت تولید : ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت

ویژگی : این دستگاه دارای مخزن تماما استنلس استیل میباشد.

کاربرد دستگاه طعم زن آجیل

طعم دهی به انواع آجیل و خشکبار نظیر پسته، بادام، تخمه و… با آب نمک، زعفران، گلپر و سایر طعم دهنده های مختلف موجود در بازار.

فیلم کارکرد دستگاه طعم زن آجیل

 

 

همچنین عکس دستگاه طعم زن آجیل و خشکبار شرکت البرز ماشین کرج را در زیر، مشاهده میکنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه با شماره تلفن ۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴ تماس بگیرید.

ابعاد دستگاه طعم زن پسته

اندازه و سایز این دستگاه ، به شرح ذیل می باشد.

طول دستگاه یک متر و بیست سانتیمتر ، عرض یک متر و هشتاد سانتی متر و ارتفاع یک متر و پنجاه سانتیمتر می باشد.

قیمت دستگاه طعم زن بادام

جهت دریافت لیست قیمت انواع ماشین آلات خط تولید آجیل و خشکبار شامل ، تفت و سرند شورکن و لووک و خشک کن خشکبار و … می توانید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴

ظرفیت دستگاه طعم زن تخمه

ظرفیت تولید این دستگاه ۵۰۰ کیلوگرم در هر ساعت می باشد.

فروش دستگاه طعم زن فندق

جهت دریافت اطلاعات قیمت ، سفارش ، فروش و تحویل دستگاه ها می توانید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴

 

نصب دستگاه طعم زن خشکبار

جهت نصب دستگاه ها با کارشناسان ما مشورت کنید.

۰۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴


🇬🇧

Nuts Flavoring Machine

Nuts Flavoring Machine or Lovaak Machine

Liquid Nuts Flavoring Machine in Nuts Production Line

Nuts Flavoring Machine-Get more information

Alborz machine karaj Company is designer and manufacturer of Nuts Production Line Machines like flavoring machine and… . Lovaak is another name of  liquid flavoring machine .

Technical specification of Nuts Flavoring Machine

Dimension of Machine:  length: 120, width: 180, height: 150 cm

Power consumption: 1.5kw, single phase or three phase, 220 to 380 volts.

Capacity: 500 kg in hour

Feature: this device has a Stainless steel tank.

Application of flavoring Machine

Flavoring the Nuts … like Pistachios, Almonds, Seeds with Salt, Saffron, Angelica and other flavors available on the market.

Nuts Flavoring Machine Film

You could see the picture of this machine as below :

For more information you could call : 02634722904 .

Dimension of the Pistachios flavoring machine :

The size of this machine is :

Length: 1 meter and 20 centimeter

Width: 1 meter and 80 centimeter

Height: 1 meter and 50 centimeter

Almond flavoring machine

To get the price list of different types of nuts line machines including Roaster, Shrink, Nuts Flavoring & Dryer, and … you can contact the following numbers.

+۹۸۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴

Capacity of seeds flavoring Machine

Capacity Production of this machine is 500 kilograms per hour.

Selling the Hazelnut flavoring machine

You can contact us for the price information, ordering, selling and delivery of the devices.

+۹۸۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴

Nuts Flavoring Machine installing

Consult our experts to install the devices.

+۹۸۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴


🇷🇺

Ароматизирующая машина для орехов

Ароматизирующая машина для орехов или машина Lovak

Ароматизаторы жидких орехов в линии производства орехов

Ароматизирующая машина для орехов – получите дополнительную информацию

Alborz machine karaj Company является разработчиком и производителем машин для производства орехов, таких как ароматизатор и …. Lovaak – еще одно название жидкой ароматизационной машины.

Техническая спецификация Ароматизатора для орехов

Размер машины: длина: ۱۲۰, ширина: ۱۸۰, высота: ۱۵۰ см

Потребляемая мощность: ۱,۵ кВт, однофазная или трехфазная, от ۲۲۰ до ۳۸۰ вольт.

Емкость: ۵۰۰ кг в час

Характеристика: это устройство имеет резервуар из нержавеющей стали.

Применение ароматизатора

Вкус орехов … как фисташки, миндаль, семена с солью, шафран, анжелика и другие ароматы, доступные на рынке.

Фильтровальная машина для орехов

Вы можете увидеть изображение этой машины, как показано ниже:

Для получения дополнительной информации вы можете позвонить: ۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴٫

Размер ароматизатора Pistachios:

 

Размер этой машины:

Длина: ۱ метр и ۲۰ сантиметров

Ширина: ۱ метр и ۸۰ сантиметров

Высота: ۱ метр и ۵۰ сантиметров

Алмазный ароматизатор

Чтобы получить прейскурант различных типов линейных машин для орехов, включая Roaster, Shrink, Nuts Flavoring & Dryer, и … вы можете обратиться к следующим номерам.

[/ av_font_icon]

+۹۸۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴
Емкость машины для производства семян

Производительность Производство этой машины составляет ۵۰۰ килограммов в час.
Продажа ароматизатора из орехового ореха

Вы можете связаться с нами для получения информации о ценах, заказах, продаже и доставке устройств.

[/ av_font_icon]

+۹۸۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴

Установка аксессуаров для орехов

Обратитесь к нашим специалистам для установки устройств.

[/ av_font_icon]

+۹۸۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴


تطبیق آله المنکهه

نکهه المکسرات … مثل الفستق واللوز والبذور مع الملح ، الزعفران ، انجلیکا وغیرها من النکهات المتاحه فی السوق.

المکسرات آله النکهه الفیلم

یمکنک رؤیه صوره هذا الجهاز على النحو التالی:

لمزید من المعلومات ، یمکنک الاتصال على: ۰۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴٫
البعد من آله المنکهه الفستق:

حجم هذا الجهاز هو:

الطول: ۱ متر و ۲۰ سم

العرض: ۱ متر و ۸۰ سم

الطول: ۱ متر و ۵۰ سم
آله النکهه اللوز

للحصول على قائمه أسعار الأنواع المختلفه من آلات خط المکسرات بما فی ذلک المحمصه ، والتقلص ، والمکسرات والمکسرات ، و … یمکنک الاتصال بالأرقام التالیه.

[/ av_font_icon]

+۹۸۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴

قدره آله نکهه البذور

قدره إنتاج هذا الجهاز هو ۵۰۰ کیلوغرام فی الساعه.
بیع آله نکهه البندق

یمکنک الاتصال بنا للحصول على معلومات الأسعار ، وترتیب ، وبیع وتسلیم الأجهزه.

[/ av_font_icon]

+۹۸۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴

المکسرات آله النکهه التثبیت

استشر خبرائنا لتثبیت الأجهزه.

[/ av_font_icon]

+۹۸۹۱۰۱۸۵۷۴۹۸

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۲

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۳

+۹۸۲۶۳۴۷۲۲۹۰۴


 

دستگاه طعم زن مایع لووک Alma 250 - خشک کن سیب – خشک کن هلو – خشک کن انجیر - خشک کن پرتقال – خشک کن انگور خشک کن انار – خشک کن دانه انار – خشک کن شلیل- خشک کن شبرنگ-خشک کن زردآلو – خشک کن آلبالو – خشک کن آلو – خشک کن خربزه – خشک کن لیمو – خشک کن گوجه – خشک کن موز-خشک کن آناناس- خشک کن توت فرنگی – خشک کن کلم – خشک کن کیوی – خشک کن گیلاس – خشک کن شوید -خشک کن نعناع - خشک کن ریحان -خشک کن گیاهان دارویی -خشک کن گیاهان معطر - خشک کن گیاهان کوهی- خشک کن بنفشه کوهی- خشک کن سبزیجات پلویی-ماشین – ماشین آلات – ماشین آلات صنایع غذایی – صنایع – غذا-غذایی-سازنده ماشین آلات-سازنده ماشین آلات صنایع غذایی-تولید کننده ماشین آلات صنایع غذایی-فروشنده ماشین آلات صنایع غذایی – قیمت ماشین آلات-قیمت ماشین آلات صنایع غذایی-ماشین آلات بسته بندی – سازنده ماشین آلات بسته بندی-تولید کننده ماشین آلات بسته بندی-قیمت ماشین آلات بسته بندی-فروش ماشین آلات بسته بندی -خشک کن مرزه- خشک کن سبزیجات تازه -دستگاه طعم زن آجیل و خشکبار-فروش طعم زن-نصب طعم زن آجیل و خشکبار-قیمت طعم زن آجیل و خشکبار-خط تولید آجیل و خشکبار

دستگاه طعم زن مایع لووک Alma 250

برای دسترسی آسان تر به عکس ، فیلم و ویدئو های بیشتر در زمینه ماشین آلات صنایع غذایی ، بسته بندی و خشک کن می توانید در کانال تلگرامی البرز ماشین کرج عضو شوید.

👇👇👇👇

https://t.me/amkco

آشنایی با خشک کن میوه

خط تولید چیپس میوه خط تولید سبزیجات خشک ، خط تولید پیاز سرخ شده خشک ، خط تولید چای سیب و .. از جمله خطوط تولیدی است که از انواع خشک کن استفاده می شود. انواع خشک کن شامل خشک کن تک کابین ، خشک کن دو کابین ، خشک کن تونلی و … میباشد.